Fr om 1 oktober 2019 har tecknat kollektivavtal.

Fr om 1 oktober 2019 har tecknat kollektivavtal.

Medlemskap i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv

Vi är glad och stolta att får vara en dela av svenskt näringsliv och att agera på rättvisa villkor.

https://www.serviceforetagen.se/

2019-10-04 13:23